Jyväskylän Kansallisseuran historiaa

Jyväskylän Kansallisseura ry on ensimmäinen Kokoomuspuolueen Jyväskylän paikallisyhdistys.

Se perustettiin helmikuun 12. päivänä 1919 Jyväskylän Kokoomus ry -nimisenä.

Sopimuskirjan allekirjoittivat 5 vahvaa jyväskyläläistä vaikuttajaa. Ada Ojala, Sakari Kuusi, Juhani Teljo, Ernest Wänttinen ja Antero Selänne.

Ensimmäisissä kunnallisvaaleissa Kokoomus sai komeasti 28 % äänistä ja 6 valtuutettua. 1920- ja 1930 – lukujen aikana yhdistys toimi vilkkaasti. Ensimmäinen koneella kirjoitettu toimintakertomus arkistoitiin vuonna 1937. Talvi- ja jatkosodan aikana vuosina 1940 – 1944 yhdistyksellä ei ollut varsinaista toimintaa.

Sotiemme jälkeen yhdistys muutti nimensä Jyväskylän Kansallisseura ry:ksi.

Vuoden 1946 helmikuussa yhdistyksen johtokunta piti ensimmäisen kokouksensa. 40 – luvun loppupuoli oli yhdistykselle ennätyksellisen vahvaa kasvun aikaa.

Vuoden 1948 jäsenmäärän lisäyskampanja tuotti 619 uutta jäsentä entisten 731 lisäksi. 1950 -luvulla perustettiin kansalliskerhoja, pidettiin tupailtoja.

Silloin pohdittiin, että hajoittaako uusi naistoimikunta naisten toimintaa ja miten saada ihmisten luottamus politiikkaan palautetuksi.

1960 -luku oli osin poliittisen toiminnan muutoksen aikaa. Kaupunkiin perustettiin 4 uutta kokoomusyhdistystä.

Kansallisseura liittyi paikallisjäsenenä Keski-Suomen Kokoomus ry:een. Uudet säännöt hyväksyttiin 1969.

Aikaisemmin oli syntynyt Kokoomusyhdistysten aluejärjestö Jyväskylän Kokoomus.

Seuraavat vuosikymmenet 1970- luku ja 1980-luku olivat poliittisen vakiintumisen aikaa.

Yhdistys oli oli haasteiden edessä, kun varsinainen järjestötoiminta jäi jonkin verran taka-alalle.

Kansallisseuraan liittyi kolmen lakkautetun paikallisyhdistyksen jäseniä: Jyväskylän Harjun Kokoomus ry 1990, Säynätsalon Kokoomus ry 2002 ja Jyväskylän Pohjoinen Kokoomus ry 2003.

Yhdistys jatkoi vahvasti toimintaansa Jyväskylän kehittämiseksi.

Jyväskylän Kansallisseura juhli 90-vuotisjuhlansa arvokkaasti helmikuussa vuonna 2009 Jyväskylän Klubilla

Seuraavat vuodet ovat jatkuneet Kansallisseuralla työntäiteisiä vuosia vaikeista taloudellisista huolista huolimatta.