Mielipide, Keskisuomalainen 11.12.2019

Anne Koskimaa-Jaatinen
12.12.2019

Lisää lääkäreitä ja sairaanhoitajia Jyväskylään

Jyväskylä painii monen muun kunnan tapaan lääkäripulan kanssa. Kaupungin lääkärivirkojen täyttösuhde vaihtelee vuoden mittaan n. 70%:n ja reilun 90%:n välillä. Tilanne on pahimmillaan alkuvuodesta, keväällä pulan helpottuessa, kun uudet nuoret lääkärikandit saapuvat kuntiin. Lääkäreiden houkutteleminen kaupungin palvelukseen on haastavaa ja erityisesti alueelliset erot kaupungin sisällä ovat ajoittain huomattavia. Valitettavasti myös vaihtuvuus lääkäreiden joukossa suurta.

Lääkärin työ on muuttunut vuosi vuodelta hektisemmäksi ja digitalisaatio on tuonut useammin haasteita kuin tehokkuutta työhön. Tämä on kuulostaa varmasti monelle tutulta myös muilla toimialoilla, niin yksityisellä, kolmannella kuin julkisella sektorilla. Lääkärit olisikin saatava entistä paremmin mukaan oman työnsä kehittämiseen ja organisointiin. Samalla meidän on kiinnitettävä aikaisempaa enemmän huomiota työhyvinvointiin, joka koostuu mm. työntekijöiden mahdollisuuksista vaikuttaa omaan työhönsä, positiivisesta johtamisen ilmapiiristä sekä toimivasta tiedonkulusta erityisesti työnhaasteiden osalta.  

Jyväskylässä on aiemmin ollut oma lääkäri – oma hoitaja järjestelmä, josta sekä pidettiin, että koettiin toimimattomaksi. Olisiko aika tutkia mitkä asiat aikaisemmassa järjestelmässä toimi ja mitkä eivät sekä olisiko se mahdollista jalkauttaa uudestaan paremmalla toteutuksella, jos meillä olisi samalla tahtoa alentaa lääkäreiden hartiakuormaa tarvittavalle tasolle?

Jyväskylän kaupunginvaltuusto päätti budjettikokouksessaan lisätä Perusturvan toimialan vuoden 2020 budjettiin 700 000 €. Haluamme tuon määrähän ensisijaisesti käytettävän lääkäri- sairaanhoitaja virkojen lisäämiseen. Uskomme, että virkojen lisääminen antaisi hyvän signaalin ja auttaisi lääkäreiden rekrytointihaasteiden kanssa painivaa Perusturvan toimialaa. Asiasta päättää Perusturvalautakunta kokouksessaan torstaina 12.12. Luotamme asiassa lautakunnan hyvää päätöksentekokykyyn.

Lautakunta on valinnut myös uuden Avoterveydenhuollon palvelualuejohtajan, joka aloittaa toimessaan vuoden 2020 alussa. Uudella palvelujohtajalla on lautakunnan täysi tuki vaativaan työhön. Nyt on hyvä aika uudistaa käytänteitä ja tehdä asioita yhdessä toimialat, kuntarajat ja sektorit ylittäen, jotta pystymme tulevaisuudessa takaamaan kuntalaisille laadukkaaseen hoitoon pääsyn helposti ja nopeasti.

 

Caius Forsberg, Perusturvalautakunnan vpj.

                             valtuutettu, kok

Antti Rastela, Perusturvalautakunnan jäsen

                         terveydenhuoltojaoksen pj. kok